Perancangan Rawatan Terlebih Dahulu

Perancangan Rawatan Terlebih Dahulu (ACP) adalah untuk semua orang, tanpa mengira umur atau keadaan kesihatan. Perbualan ACP adalah peluang untuk perbincangan, untuk merenungkan dan memutuskan tentang jenis rawatan penjagaan kesihatan yang mungkin anda inginkan atau tidak. Dengan menyuarakan pilihan anda sekarang, anda membantu orang-orang tersayang dan pasukan penjagaan kesihatan untuk membuat keputusan penjagaan kesihatan bagi diri anda, demi kebaikan anda, jika anda tidak dapat melakukannya sendiri.

Untuk mendapatkan risalah ACP

Untuk mendapatkan sumber daya yang lebih, lungsuri www.livingmatters.sg